Invitation til SAVASANA – en invitation ind i afspænding

Invitation til SAVASANA – en invitation ind i afspænding

Invitation til Savasava er en “mini” Thai yoga massage på ca 20 minutter. Det er en invitation til afspænding.


Afspænding sigter mod at normalisere og afbalancere muskulære spændingstilstande, og skabe et naturligt flow i kroppen. Det er at afspænde og sænke spændingen i overspændte muskler, det er også at aktivere, styrke og øge spændingen i underspændt muskulatur. Vores vitalitet, evnen til at nyde, evnen til lystfølelse er nært forbundet med kroppens følsomhed og med en optimal muskulær spændingstilstand, hvor hverken underspændthed eller for høj spænding blokerer for kroppens levende reaktioner.

En levende krop pulserer og vibrerer. Alt er i konstant bevægelse og i kontakt med hinanden. Savasana inviterer til at sanse og mærke ind i kroppen, ind i det der er. Være i nu’et. Afspænding kan være en spændende opdagelsesrejse ind i kroppen. En rejse der kan åbne op for nye oplevelser, nye muligheder, livsglæde og handlekraft. En ny bevidsthed i krop og sind.

Når Thai yoga møder Tantra sker det i mellemrummet mellem spænding og afspænding, i det der sanses. At sanse det der ER lige nu og her, at lukke nuét ind via sanserne. I opmærksomhed, forbundethed, langsomhed, bevidst nærvær og ubetinget kærlighed.

Gennem tryk, træk, stræk og vuggende bevægelser inviteres kroppen ind i afspænding. I mødet med dig inddrager massøren hele sin krop, sin krops vægt, tyngdekraften, sin følsomhed, sit nærvær, sin sanselighed, og et bevidst åndedræt i en nærmest meditativ tilstand.